Evästeet

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen.

Mitä evästeet ovat?

Verkkopalveluissamme (jäljempänä ”palvelut”) käytetään evästeitä. Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään.

Miksi käytämme evästeitä?

Välttämättömät evästeet mahdollistavat palvelujen keskeisimmät toiminnot.

Mitä evästeitä käytämme ja kuinka kauan niitä säilytetään?

Välttämättömät evästeet
Esimerkiksi lomakkeisiin liittyvät evästeet.

Evästeitä säilytetään maksimissaan kaksi vuotta.

Miten evästeitä voi hallinnoida?

Useimmat selaimet hyväksyvät oletuksena evästeiden käytön. Voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia ja estää taikka poistaa evästeet. Kun käyttäjä estää evästeet selainasetuksissa, evästeet eivät tallennu käyttäjän laitteelle. Ohjeita selainasetusten muuttamisesta löydät selaintarjoajasi verkkosivuilta.

Rekisteriseloste 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen ja se vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta. 

Rekisterinpitäjä Suomen etsijäkoirat ry Y-tunnus 2813213-6 TAMPERE www.suomenetsijakoirat.fi 

Rekisterien nimet Suomen etsijäkoirat ry:n jäsenrekisteri ja Suomen etsijäkoirat ry:n asiakasrekisteri. 

Rekisterin pitämisen peruste Henkilötietolain 19§ mukainen jäsenrekisteri. Asiakasrekisterissä rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde, sopimus tai toimeksianto. 

Rekisterien käyttötarkoitukset ja säännönmukaiset tietolähteet Jäsenrekisterissä henkilötietoja käytetään Suomen etsijäkoirat ry:n jäsenmaksuihin tai muihin siihen rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä jäsenen suorittamien koulutusten ja koulutuspolulla etenemisen seurantaan. Jäsenhakemuksen yhteydessä henkilö antaa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn. Jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenhakemus sekä maksamalla jäsenmaksu. Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä, kun jäsen eroaa tai hänet erotetaan yhdistyksestä. Asiakasrekisteriä käytetään kadonneeksi ilmoitetun karkurin etsintään ja tilanteen ylläpitoon ja seurantaan. Asiakasrekisteriin henkilö liitetään hänen otettua asiakkaana yhteyttä Suomen etsijäkoirat ry:hyn ja pyydettyä apua ja ohjeistusta karkurin kiinnisaamiseksi. Asiakasrekisteritiedot säilytetään kaksi vuotta ja kuluva vuosi. Rekisterinpitäjä rekisteröi Suomen etsijäkoirat ry:n jäsenestä ja/tai asiakkaasta ne tiedot, jotka tämä itse yhdistykselle ilmoittaa. 

Rekisterien sisältämät tiedot Rekistereissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: Jäsenrekisterissä: nimi, osoitetiedot ja muut yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä tietojen muutostiedot. Asiakasrekisterissä: karkurista ilmoittaneen ja/tai katoamiseen liittyvän yhteyshenkilön nimi, osoitetiedot ja muut yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä tietojen muutostiedot. Asiakasrekisterissä lisäksi tarvittaessa myös karkurin nimi, eläinlaji, rotu, karkaamistilanne sekä asioita, jotka oleellisesti liittyvät kyseiseen karkuritapaukseen. 

Tietojen luovutus Suomen etsijäkoirat ry ei luovuta henkilötietoja eteenpäin ilman asianomaisen suostumusta. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojaus Jäsenrekisterin käyttöoikeus on Suomen etsijäkoirat ry:n kulloisellakin puheenjohtajalla, sihteerillä, hallituksen jäsenillä, webmasterilla, rekisterivastaavalla sekä jäsensihteerillä. Oikeudet edellä mainituilta poistetaan, kun tehtäviin valitaan uudet henkilöt. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on Suomen etsijäkoirat ry:n etsintävalmiiden koirien ohjaajilla, etsintäavustajilla, webmasterilla ja rekisterivastaavalla. Kaikki edellä luetellut henkilöt ovat Suomen etsijäkoirat ry:n jäseniä ja heillä on rekisterin kaikesta sisällöstä täysi vaitiolovelvollisuus Jokainen rekisterin tarkasteluoikeuden omaava on jäseneksi liittyessään sitoutunut noudattamaan vaitiolovelvollisuutta koskien yhdistyksen asiakas- ja jäsentietoja. Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muunlaisilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt. 

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen etsijäkoirat ry:n jäsen- tai asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Suomen etsijäkoirat ry / rekisterivastaava Kaisa Polso Vainiontie 61, 31340 Porras 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot. 

Tietojen poistaminen tai korjaaminen Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Tietojen poistaminen tarkoittaa, ettei rekisteröity henkilö voi jatkaa Suomen etsijäkoirat ry:n jäsenenä ja/tai yhdistys ei voi auttaa hänen karkurinsa etsinnässä. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvä valitus valvontaviranomaiselle.