Ajankohtaista

6heinä

Tietosuojatiedote

06 heinäkuun, 2018 Ajankohtaista 0

Suomen etsijäkoirat ry on päivittänyt tietosuojakäytänteitään EU:n laajuiseen tietosuojalainsäädännön uudistumiseen liittyen. Suomen etsijäkoirat ry pitää ensisijaisen tärkeänä, että henkilötietoja käsitellään yhdistyksessä läpinäkyvästi, luottamuksellisesti ja lainmukaisesti.
EU:n tietosuoja-asetuksessa henkilöllä eli rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää mm. oikaisemaan tietojaan tai poistamaan tarpeettomat tiedot yhdistyksen ylläpitämästä henkilötietorekisteristä.

Henkilön oikeudet henkilötietojen käsittelyssä vastaavat pitkälti jo voimassa ollutta henkilötietolakia, mutta lisäksi EU:n tietosuoja-asetus sisältää yksityiskohtaisempaa sääntelyä henkilön oikeuksista. Sääntelyssä korostetaan henkilön oikeutta saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä. Uudistuksessa korostetaan henkilötietojen käsittelyn avoimuutta sekä henkilön omien vaikutusmahdollisuuksien parantamista tietojen käsittelyssä.

Suomen etsijäkoirat ry kerää henkilötietoja nykyisistä jäsenistään sekä asiakkaistaan. Henkilötietoja kerätään vain siinä laajuudessa kuin on toiminnan kannalta tarpeen. Suomen etsijäkoirat ry on kerännyt kotisivuilleen informaatiopaketin tallennettavista henkilötiedoista sekä siitä, miten tietoja hankitaan, mihin tarkoitukseen niitä kerätään ja miten tietoja käsitellään.
Löydät informaation osoitteesta suomenetsijakoirat.fi/yhteystiedot sekä tästä linkistä.