Ajankohtaista

Information

24 lokakuun, 2013 Sivut 0

Suomen etsijäkoirat ry

Suomen etsijäkoirat ry is an independent association that helps owners to track down their lost pets by using specially trained trailing dogs.

A trailing dog searches the individual scent that is characteristic for each person or animal. Our dogs are trained regularly in training sessions arranged by the association. In addition to trailing, the dogs are also trained in obedience focusing on skills that are useful in actual search situations. The hobby is suitable for all dogs irrespective of breed.

Suomen etsijäkoirat ry has currently more than 150 members. We are offering activities in Tampere region, Forssa, Salo, Mänttä and Kitee. You can become a member of the association by sending email to elina.louhio@suomenetsijakoirat.fi. More information about the association or advice regarding searching a lost animal is available in English by email from miisa.karjalainen@suomenetsijakoirat.fi.

Our national service number 040 96 85 985 offers help in Finnish.

Suomen etsijäkoirat ry

Suomen etsijäkoirat ry är en självständig förening som grundades år 2009 av en grupp aktiva hundmänskor som sysslat med att spåra hundar med hjälp av en annan hund under en längre tid.  Idag hjälper föreningen att hitta bortsprungna husdjur med hjälp av sk. ID-spårhundar.

En ID-spårhund söker den individuella lukt som är specifik för varje enskild människa och djur. Våra hundar tränar med sina ägare regelbundet i träningsgrupper som organiseras av föreningen. Förutom spårning tränas hundarna också lydnad med fokus på färdigheter som kan behövas vid riktiga söksituationer. Hobbyn passar för alla hundar oavsett ras. För närvarande har föreningen cirka tio hundar som arbetar i verkliga situationer och en stor mängd blivande ID-spårhundar som tränar aktivt.

Suomen etsijäkoirat ry har för tillfället över 150 medlemmar och vi erbjuder aktiviteter till hobbyist i Tammerfors, Forssa, Salo, Mänttä och Kides. Du kan bli medlem genom att skicka e-post till elina.louhio@suomenetsijakoirat.fi. Du kan också komma med utan hund; vi skolar också assistenter som hjälper till och ger rådgivning såväl per telefon som på plats när ett djur har försvunnit.

Våra skolade ID-spårhundar och rådgivare nås vid behov via vårt nationella servicenummer 040 96 85 985 (betjäning på finska). Ytterligare information om föreningen och rådgivning på svenska fås per epost av miisa.karjalainen@suomenetsijakoirat.fi.